Assiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit

Najnovije

Najkvalitetniji poslovni prostor po najpovoljnijim cenama!!

Radioničarski poslovni prostori

  Radioničarski poslovni prostori...

Magacinski prostori

  Magacinski poslovni prostori...

Kancelarijski prostori

  Kancelarijski poslovni prostori...

Više informacija o kompaniji

Privredno društvo AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUCA Beograd (u daljem tekstu AUTO KUCA) nastalo je kao rezultat razvojnog puta Fabrike motora „21. MAJ“ i potrebe osvajanja novih poslova i proizvodnih programa.

Razvoj kompanije započet je 10. novembra 1948. godine, kada je osnovana Fabrika motora „21. MAJ“ sa osnovnom namenom da proizvodi i servisira aviomotore za potrebe Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Prvi proizvodi bili su avionski klipni motori po licenci VALTER CSSR, mlazni motori po licenci PALAS-FRANCUSKA kao i reduktori za helikoptere po licenci VESTLAND-ENGLESKA.

Pročitajte više

Nove informacije

16.6.2022 |

Politika naknada

Politika...

16.6.2022 |

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara AD DMB Autokuća 2022

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara AD DMB Autokuća...

16.5.2022 |

Poziv za redovnu skupštinu akcionara AD DMB Autokuća 2022

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB Autokuća...

4.5.2022 |

Godišnji finansijski izveštaj javnog društva za 2021

Godišnji finansijski izveštaj javnog društva za...

16.6.2021 |

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 2021

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara...

12.5.2021 |

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Poziv za redovnu sednicu Skupštine...

26.4.2021 |

Godišnji izveštaj javnog društva za 2020

Godišnji izveštaj javnog društva za...

7.12.2020 |

Poziv za sticanje akcija

Poziv za sticanje...

Pročitajte više